You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
 1. Senzor vibracije s IO-Linkom
 2. Primjene i ugradnja

Smjernice za postavljanje i položaj senzora

Kako dobiti nedvosmislene rezultate mjerenja

Kao pravilo, preporučamo da montirate senzore radijalno u odnosu na os vratila kako biste uhvatili najveću moguću pokretljivost i bili što je bliže mehanički moguće učinkovitom području. Ako postoje fiksni ležajevi s visokom apsorpcijom aksijalne sile ili aksijalni ležajevi, preporučeni smjer je mjerenja aksijalno u odnosu na vratilo.

Narančastim točkama na slikama označava se približni položaj senzora za manje strojeve.
Ako su dva položaja mjerenja udaljena više od 80 cm, preporučamo da ugradite dodatne senzore kako se prikazuje sivim točkama.

Napomena:
Senzorom se mogu pratiti sve karakteristične vrijednosti istovremeno i pružiti signal prebacivanja za dvije odabrane karakteristične vrijednosti.

» Sve detaljne vrijednosti postupka

Osni ventilator

Položaj senzora Alarmi Glavni problem
Primarni senzor Horizontalni pogonjeni kraj

a-Vršna vrijednost

v-RMS

a-RMS

Temp.

Posljedice

Labavi oslonac

Trenje (ležajevi)

Pregrijavanje

Neobavezni senzor Okomiti nepogonjeni kraj

Radijalni izravno pogonjeni ventilator

Položaj senzora Alarmi Glavni problem
Primarni senzor Horizontalni pogonjeni kraj

a-Vršna vrijednost

v-RMS

a-RMS

Temp.

Posljedice

Labavi oslonac

Trenje (ležajevi)

Pregrijavanje

Neobavezni senzor Okomiti nepogonjeni kraj

Remenski pogonjeni radijalni ventilator

Položaj senzora Alarmi Glavni problem
Primarni senzor Horizontalni pogonjeni kraj motora

a-Vršna vrijednost

v-RMS

a-RMS

Temp.

Posljedice

Labavi oslonac

Trenje (ležajevi)

Pregrijavanje

Neobavezni senzor Okomiti nepogonjeni kraj motora
Primarni senzor Horizontalni pogonjeni kraj ventilatora
Neobavezni senzor Okomiti nepogonjeni kraj ventilatora

Pumpa

Položaj senzora Alarmi Glavni problem
Primarni senzor Horizontalni pogonjeni kraj motora

a-Vršna vrijednost

v-RMS

a-RMS

Temp.

Posljedice

Labavi oslonac

Trenje (ležajevi)

Pregrijavanje

Neobavezni senzor Okomiti nepogonjeni kraj motora
Primarni senzor Horizontalni pogonjeni kraj pumpe
Neobavezni senzor Okomiti nepogonjeni kraj pumpe

Električni motor

Položaj senzora Alarmi Glavni problem
Primarni senzor Horizontalni pogonjeni kraj

a-Vršna vrijednost

v-RMS

a-RMS

Temp.

Posljedice

Labavi oslonac

Trenje (ležajevi)

Pregrijavanje

Neobavezni senzor Okomiti nepogonjeni kraj

Prijenosnik

Položaj senzora Alarmi Glavni problem
Primarni senzor Horizontalni pogonjeni kraj

a-Vršna vrijednost

v-RMS

a-RMS

Temp.

Posljedice

Labavi oslonac

Trenje (ležajevi)

Pregrijavanje

Neobavezni senzor Okomiti nepogonjeni kraj

Kratki pregled: Vrijednosti vibracije i što znače

Mehanički udar (a-Vršna vrijednost)

Što se mjeri? Vršna vrijednost ubrzanja vibracije.
Što se otkriva? Posebne vibracije visoke frekvencije, nalik šoku.
Za primjere na koje utječe:

 • Sudar oštrica
 • Progutani predmet
 • Udarajuće oštrice rotora
 • Neispravni vremenski okvir slijeda

Mehaničko trenje (a-RMS)

Što se mjeri? Efektivna vrijednost ubrzanja vibracije.
Što se otkriva? Mehaničko trenje.
Za primjere na koje utječe:

 • Neispravan ležaj
 • Propeler koji se trlja
 • Oštrica koja se vuče
 • Kavitacija
 • Postupak trljanja (npr. krilce)

Zamor dijela (v-RMS)

Što se mjeri? Efektivna vrijednost brzine vibracije.
Što se otkriva? Energija kojoj je stroj podvrgnut. Povećanje koje se može pokrenuti uvjetima kvara niske frekvencije.
Za primjere na koje utječe:

 • Odstupanje
 • Neuravnoteženost
 • Problemi s remenom
 • Labavi oslonac
 • Strukturalni problemi

Temperatura

Što se mjeri? Povećano trenje ili električni problemi koji proizlaze povećanjem temperature.
Za primjere na koje utječe:

 • Nedovoljno podmazivanje
 • Gubitak protoka rashladnog sredstva
 • Električni problemi
 • Preopterećenje
 • Prekomjerno trljanje

Vršni faktor

Što se mjeri? Omjer a-Vršne vrijednosti u usporedbi s vrijednosti a-RMS.
Što se otkriva? U kombinaciji s drugom vrijednosti (npr. a-Vršna vrijednost) korisnom za procjenu oštećenja ležaja
Na koju utječe:

 • Neispravan ležaj