You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

Digitalno u spoju s analognim: analogna integracija modernih senzora IO-Link

  • Pretvara procesne vrijednosti IO-Link u dva analogna signala 4...20mA
  • Idealno za senzore IO-Link s više procesnih vrijednosti
  • Uključi i pokreni: nije potrebno namještanje parametara
  • Otporno na sredstva za čišćenje, idealno za upotrebu u higijenskim područjima
  • Laka instalacija izravno na senzor ili u priključnu liniju

Radno načelo

Senzorima IO-Link često se istodobno pruža nekoliko izmjerenih vrijednosti, npr. senzorima vodljivosti s integriranim mjerenjem temperature. Kako bi se omogućilo da se ti senzori povežu s postojećim upravljačkim sustavima, ovim pretvornikom dvije digitalne izmjerene vrijednosti pretvaraju se u dva analogna signala (4...20mA). Stoga, hardver sustava već je pripremljen za buduću digitalizaciju. Pretvornik se može upotrebljavati izravno bez određivanja parametara. Međutim, ako je to potrebno, mogu se i odrediti parametri upotrebljavajući IO-Link, primjerice, radi skaliranja analognih vrijednosti.

Higijena

Posebnim materijalima kućišta kao i visokim razredom zaštite IP67/IP69K omogućava se, primjerice, upotreba u prehrambenoj industriji čak i uz visokotlačna i agresivna sredstva za čišćenje.

Radno načelo:

1 x IO-Link pretvara u 2 analogna izlaza

Pomoću ovog kompaktnog pretvornika moderni senzori IO-Link kojima se pruža više od jedne vrijednosti mogu se priključiti na postojeće upravljačke sustave opremljene isključivo analognim ulazima.

Više izmjerenih vrijednosti upotrebljavajući IO-Link

Slijedi mali odabir senzora društva ifm koji daju više od samo procesne vrijednosti upotrebljavajući IO-Link.

Digitalno u spoju s analognim: analogna integracija modernih senzora IO-Link

Vrsta senzora Procesne vrijednosti upotrebljavajući IO-Link
Senzori razine LT razina, temperatura
Mjerač brzine protoka SD brzina protoka, temperatura, tlak
Senzor tlaka PM15 tlak, temperatura
Senzor temperature TCC 2x temperatura
Senzor vodljivosti LDL vodljivost, temperatura
Laserski senzor OGD udaljenost, refleksivnost