1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Senzori za kontrolu pomaka
  4. Sklopno pojačalo za pretvaranje signala senzora u AC mrežama

Sklopno pojačalo za pretvaranje signala senzora u AC mrežama

Signali senzora prebacuju relej

  • Integrirano strujno napajanje širokog područja za napajanje senzora
  • Malena građa koja zahtijeva jako malo prostora
  • Utikački vijčani terminali pojednostavljuju ugradnju
  • Može se izabrati PNP ili NPN kontrola
  • Jedno ili dvokanalni

Relej za visoka strujna opterećenja
Izlazi tranzistora konvencionalnih senzora su rađeni za niska strujna opterećenja. Ako korisnik želi prebaciti na viša strujna opterećenja ili čak izmjeničnu struju, mora upotrijebiti sklopno pojačalo. 
Pojačalo koristi signal senzora za kontrolu izlaznog releja.

Fleksibilno, štedi prostor
Tvrtka ifm nudi jedno i dvokanalna sklopna pojačala. Ona imaju integrirano strujno napajanje širokog područja (110...240 V AC) za dovod napona (24 V DC) priključenim senzorima. Nova se sklopna pojačala ističu svojim tankim dizajnom; tako da trebaju samo malo prostora u kontrolnom ormariću.