1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Senzori u procesima
  4. Novi mehatronički poredni senzori volumetrijskog protoka s displejem

Novi mehatronički poredni senzori volumetrijskog protoka s displejem

Pametni mjerač protoka plutajućeg tipa

  • Optimiziran za vodu i ulja
  • Integrirano mjerenje temperature
  • Nisu potrebne ulazne i izlazne duljine cijevi
  • Crvena/zelena boja za promjenu procesnih vrijednosti
  • Vrlo brzo vrijeme reagiranja: < 10 ms

Mehatronički senzor protoka
Senzor protoka radi na načelu bata s oprugom: bat, koji se nalazi u sjedištu ventila u kućištu, podiže se kada medij dodirne oprugu.
Položaj bata se nadzire pomoću senzora magnetskog polja i izlaz mu je analogni signal. Opruga prisiljava bat da se vrati u svoj izvorni položaj, brzinom protoka koja se pomalo smanjuje. Ovo omogućava ugradnju senzora protoka neovisno o položaju i sprečava protutok. Glava senzora može se okrenuti za 360 °C tako da je očitavanje moguće iz bilo kojeg položaja.


Aktualni bilten