You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Senzori položaja
  4. Senzori za tlak do 500 bara za detekciju čelika

Senzori za tlak do 500 bara za detekciju čelika

Novi senzori položaja otporni na tlak

  • Površina koja raspoznaje metal radi visokih opterećenja
  • Visoki tlak pucanja, 2,000 bara za kućište M12
  • Standardna kućišta M12 i M14
  • Najbolji rezultati po atraktivnoj cijeni
  • Otporan: podnosi 10 milijuna tlačnih ciklusa

Načelo rada
Novo se načelo rada temelji na tehnologiji magnetske indukcije koja detektira samo feromagnetske metale (npr. alatni čelik). Senzor je izravno ugradiv. Čak i u slučaju ugradnje u udubljenju senzor detektira čeličnu metu i pokazuje pouzdano prebacivanje sa sklopnim razmakom od 1,8 mm. Brtveni prsten i nosivi prsten se koriste za brtvljenje pokraj tlačne zone.

Primjeri primjene
Osim što se koristi kao granična sklopka u hidrauličnim cilindrima, senzor se može koristiti i na drugim hidrauličnim dijelovima kao što su ventili ili pumpe.
Nadalje, koristi se u strojarskim procesima, npr. pri ubrizgavanju plastike u kalupe ili u procesnoj industriji. Senzori novih serija, MFH i M9H, pružaju dojmljive rezultate po atraktivnoj cijeni.