You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Novosti o proizvodima
  2. Sistemi za mobilne mašine
  3. ioControl – čvrst modul I/O s integriranim upravljačkim sklopom

ioControl – čvrst modul I/O s integriranim upravljačkim sklopom

  • Modul I/O za mobilnu primjenu s visokim stupnjem zaštite i poveznicima DEUTSCH ili poveznicima M12
  • Može se upotrebljavati kao samostalan, mini upravljački sklop programabilan putem softvera CODESYS
  • Zaslon i sučelje tipkovnice za postavljanje parametara
  • Konfigurabilna ulazna/izlazna funkcija
  • Dva sučelja CAN s protokolima CANopen i J1939

Decentralizirani modul I/O i mini upravljački sklop u jednoj jedinici

ioControl decentralizirani je modul I/O povezan na upravljački sklop putem sabirnice CAN. Ugrađen je podalje od upravljačkog sklopa na dijelovima stroja na daljinsko upravljanje na kojima se stvara signal. Visoki stupanj zaštite čini ga prikladnim za ugradnju na otvorenom, u mokrim i prljavim područjima. Poveznici DEUTSCH ili alternativno poveznici M12, koji se često upotrebljavaju u mobilnoj automatizaciji, jamče lako i sigurno priključivanje senzora i pokretača. Umrežavanje sabirnice CAN postiže se unaprijed ožičenim priključnim kabelima. ioControl može se upotrebljavati kao konfigurabilni modul I/O ili kao mini upravljački sklop u polju. CODESYS se upotrebljava kao sustav za programiranje.

Značajke i koristi

Decentralizirani moduli I/O sustava ioControl povezuju binarne i analogne senzore s upravljačkim sklopom putem sabirnice CAN upotrebom protokola CANopen. Nadalje, modulima I/O pružaju se dodatne funkcije za predobradu signala. Kompaktno kućište ojačano staklenim vlaknima ima poveznike DEUTSCH sa zaštitom od zamjene polariteta ili poveznike M12 prikladne za mobilnu upotrebu, pružajući sve potrebne veze za ulaze, izlaze, komunikaciju i programiranje. Integrirani zaslon LED u dvije boje s tipkovnicom služi za prikaz najvažnijih poruka sustava, brzine prijenosa podataka i broja čvorova kao i za konfiguraciju uređaja. Široki raspon priključnih kabela upotpunjuje ponudu.

Ulazi i izlazi koji se mogu konfigurirati

Ulazi i izlazi koji se mogu konfigurirati pružaju visoki stupanj fleksibilnosti. Postoji izbor analognih i digitalnih ulaza. Analogni se ulazi mogu postaviti kao ulazi struje (0...20 mA) ili ulazi napona (0...10 V / 0...32 V). Za digitalne i analogne module I/O, utvrđuje se profil DSP 401. Ulazne/izlazne funkcije modula konfiguriraju se putem direktorija objekta uređaja.

Elektronika

Jezgra upravljačkog sklopa, koja je osmišljena u skladu s primjenjivim normama za elektroniku u mobilnim primjenama, moderan je 32-bitni procesor. Njegove funkcije praćenja i zaštite omogućuju pouzdan rad čak i pod ekstremnim radnim uvjetima.

Programabilno prema IEC 61131-3 sa sustavom CODESYS

Osim njihove primjene kao moduli I/O, sve jedinice mogu se upotrebljavati i kao slobodni programabilni mini upravljački sklopovi s protokolima CANopen i J1939 između ostalog. Programiranje se odvija putem sustava CODESYS sredstvima standardiziranih jezika IEC 61131-3, dopuštajući korisniku da s lakoćom gradi softver aplikacija. Nadalje, knjižnice su dostupne za posebne funkcije upravljačkog sklopa.

Komunikacijska sučelja

ioControl opremljen je s dva sučelja CAN u skladu s ISO 11898 za programiranje i izmjenu podataka s povezanim modulima, upravljačkim sklopovima, zaslonima ili upravljačkim sklopom motora.

Proizvodi

Dodatci