You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Sistemi za mobilne mašine
  4. U/I modul za sustav O3M trodimenzionalne kamere za mobilnu uporabu

U/I modul za sustav O3M trodimenzionalne kamere za mobilnu uporabu

  • Proširuje se sustav kamere dodavanjem binarnih i analognih ulaza i izlaza
  • Jednostavna naknadna ugradnja na pokretnim strojevima bez sustava sabirnica
  • Namještanje postavki prilagođeno korisniku pomoću softvera Vision Assistant ifm-a
  • Uključujući premosne kabele CAN i sve potrebne kabele prilagodnika

Jednostavni produžetak za dodatne ulaze i izlaze
Sustav O3M trodimenzionalne kamere zadano se isporučuje s vezom CAN za integraciju u pokretnim strojevima, na kojima se ova sabirnica obično postavlja. Na strojevima bez sabirnice CAN, novi se U/I modul može izravno povezati s trodimenzionalnom kamerom pomoću isporučenog priključnog kabela. Modulom se proširuje sustav putem dodavanja binarnih i analognih ulaza i izlaza, koji se zatim mogu povezati s upravljačem bez sustava sabirnica.

Intuitivno namještanje parametara i programiranje
U/I modul prethodno je programiran i spreman za uporabu. Jednostavnim namještanjem parametara ili složenim logičkim programiranjem dopušta se prilagodba modula individualnoj primjeni putem blok-dijagrama grafičke funkcije prilagođene korisniku u softveru „Vision Assistant“.

Značajke i koristi

Ulazi i izlazi za sustav O3M trodimenzionalne kamere
U/I modulom proširuje se trodimenzionalni sustav O3M, koji zadano sadrži samo jednu vezu CAN i jednu vezu Ethernet, putem dodatnih binarnih i analognih ulaza i izlaza. Sveukupno, U/I modulom omogućuju se 2 analogna ulaza (0...32000 mV), 10 binarnih ulaza, 1 izlaz PWM i 11 binarnih izlaza, koji su svi prethodno programirani. Sabirnicom CAN omogućuje se povezivanje U/I modula s trodimenzionalnim sustavom. Prethodno sastavljeni premosni kabel, kao i priključni kabeli za ulaze i izlaze isporučuju se s modulom.

Namještanje parametara i stvaranje logike
Namještanje parametara trodimenzionalnog sustava i stvaranje logike izvršava se putem softvera Vision Assistant ifm-a. Za U/I modul nije potrebno programiranje. Logika se prikazuje grafički funkcijskim blok-dijagramom u softveru Vision Assistant. Može se sastojati od jednostavnih I/ILI operacija, no može uključivati aritmetičke operacije s mogućnosti memoriranja.

Jednostavna naknadna ugradnja
U/I modul idealan je za naknadnu ugradnju trodimenzionalnih sustava na postojeće pokretne strojeve ili industrijske pogone, koji ne sadrže sabirnicu CAN. Potrebno je samo povezivanje ulaza i izlaza modula s postojećim sustavom kako bi se omogućilo, primjerice, upravljanje generatorima i pokretačima s akustičnim ili optičkim signalima. U industrijskim pogonima, spajanje na postojeći PLC ostvaruje se putem binarnih izlaza U/I modula. Time se značajno pojednostavljuje integracija sustava trodimenzionalne kamere.

Proizvodi