1. Početna stranica
 2. Novosti o proizvodima
 3. IO-Link
 4. Maksimalna fleksibilnost: Moduli IO-Link s više priključaka

Maksimalna fleksibilnost: Moduli IO-Link s više priključaka

 • Konfigurabilne digitalne i analogne ulazne/izlazne funkcije putem komunikacije IO-Link u samo jednom modulu
 • 8 U/I priključaka koji se mogu neovisno konfigurirati
 • Električno odvajanje između pomoćnog napona i IO-Linka
 • Digitalni ulazni filtri, moćni izlazi (2 A svaki)
 • Namještanje parametara i dijagnostika putem IO-Linka

Sve su kombinacije moguće u samo jednom modulu
Ovim se modulima IO-Link omogućuje povezivanje konvencionalnih digitalnih i analognih senzora kao i digitalnih pokretača s IO-Linkom. Za ostvarivanje toga, moduli sadrže 8 fleksibilnih priključaka koji se mogu neovisno konfigurirati: kao digitalni ulazi i izlazi, kao analogni ulaz (4...20 mA ili 0...10 V). Ovom jedinstvenom mogućnosti slobodne konfiguracije u bilo kojoj kombinaciji analognih i digitalnih priključaka u jednom modulu smanjuju se troškovi. Treba vam samo jedan slobodan priključak za IO-Link na upravljaču.

Iznimno opterećeni izlazi za pokretače
Moćnim izlazima za prebacivanje inačica PerformanceLine mogu se prebaciti struje do 2 A (16 A po modulu). Električnim odvajanjem između dovodnog napajanja i komunikacije IO-Linkom pruža se maksimalna zaštita.

Prednosti i koristi za kupce

Ciklična ili aciklična konfiguracija priključka
Ključna značajka modula ifm-a s više priključaka je fleksibilnost konfiguracije priključka. Korisnik može definirati cikličnu ili acikličnu inačicu putem odabira identifikacijske oznake odgovarajućeg uređaja putem IO-Linka. Time se omogućuje ciklična ili aciklična konfiguracija funkcije svakog priključka na modulu (AI, DI, DO).

L-šifrirani dovod vanjskog napona (PerformanceLine):

 • Izlazna struja 16 A po modulu, 2 A po priključku koji se prebacuje
 • Industrijska inačica s posebnim materijalom kućišta otpornim na ulja rashladna sredstva
 • L-šifrirani napajački kabel potreban za dovod više struje
 • Električno odvajanje između dovodnog napajanja i sučelja IO-Link jamči se pouzdana podatkovna komunikacija (usklađeno s IO-Linkom)
 • Pokretači se mogu isključiti odvojeno od senzora

A-šifrirani vanjski dovod napona (StandardLine):

 • Izlazna struja ograničena na 1,8 A po 4 priključka
 • Dostupno kao inačica za industrijske primjene ili kao posebna inačica za industriju hrane
 • Dovod pomoćnog napona putem standardnog kabela
 • Električno odvajanje između dovodnog napajanja i sučelja IO-Link jamči se pouzdana podatkovna komunikacija (usklađeno s IO-Linkom)
 • Dvostrukim se dovodom omogućuje isključivanje pokretača odvojeno od senzora

Dovod od mastera A-priključka

 • Izlazna struja 1 A (ukupno) za 8 priključaka koji se prebacuju
 • Dovod napona od napajanja senzora mastera, nema dodatnog vanjskog napajanja pokretača
 • Dostupno kao inačica za industrijske primjene ili kao posebna inačica za industriju hrane
 • Nije potreban dodatni napajački kabel

Moduli IO-Linka

Dodatci