You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Novosti o proizvodima
  2. Senzori
  3. Tehnologija provjere kalibracije: temperaturni senzor koji se samostalno provjerava

Tehnologija provjere kalibracije: temperaturni senzor koji se samostalno provjerava

  • Obavijest o odstupanjima u točnosti bez odgode
  • Poboljšano osiguranje kvalitete između kalibracijskih intervala
  • Robustan dizajn za trajno precizna mjerenja čak i u zahtjevnim okruženjima

Poboljšan rad zahvaljujući sustavu IO-Link

  • Transparentno nadgledanje senzora zahvaljujući zapisivanju dijagnostičkih vrijednosti
  • Funkcijom se simulacije pojednostavljuje instalacija

Maksimalna pouzdanost za procese osjetljive na temperaturu
Zahvaljujući poboljšanom procesu linijske kalibracije senzorom se TCC postiže točnost od ± 0,2 K diljem cijelog mjernog raspona. Zbog toga je savršeno prikladan za upotrebu u procesima osjetljivima na temperaturu poput obrade hrane, gume ili ugljika. Osim toga, senzorom se TCC jamči neometan proces i visoka kvaliteta proizvoda pomoću trajnog nadgledanja vlastite pouzdanosti. Ako senzor odstupi od pojedinačno određenih vrijednosti tolerancije ili u slučaju kvara senzora, daje se odgovarajući signal jasno vidljivom ledicom i dijagnostičkim izlazom.

Robusni dizajn za dugoročnu upotrebu
Zahvaljujući potpuno zavarenom i zabrtvljenom kućištu i novim dizajnom mjerne sonde senzor TCC trajno je otporan na vanjske utjecaje poput vlage, toplinskih i mehaničkih šokova i vibracija.

Trajna provjera statusa
Zahvaljujući tehnologiji provjere kalibracije senzor TCC trajno provjerava vlastito zanošenje. Senzorom se uspoređuje temperaturna vrijednost s istodobno izmjerenom referentnom vrijednosti. Ako je odstupanje izvan raspona tolerancije, koje se može postaviti između 0,5 i 3 K, senzorom se TCC daje optički signal i šalje poruka središnjem upravljaču preko sustava IO-Link i dijagnostičkog izlaza. Isto se odnosi i na slučajeve ozbiljnih kvarova.

Osiguranje kvalitete zahvaljujući mjerama povezanima s događajima
Posebice u proizvodnim procesima u kojima su točne temperaturne vrijednosti od odlučujuće važnosti za kvalitetu proizvoda važna je apsolutna preciznost izmjerenih vrijednosti. Senzorom TCC omogućava se rukovateljima postrojenja da poduzmu mjere povezane s događajem u slučaju zanošenja – umjesto čekanja sljedećeg planiranog kalibracijskog intervala. Time se smanjuje rizik od gubitka cijelih proizvodnih serija zbog neispravnih proizvodnih temperatura.

Transparentna komunikacija senzora
Vizualno i digitalno naznačavanje: Senzorom se TCC pruža trenutačni status na jednostavan i jasan način. Ako ledica na senzoru svijetli zelenom bojom, jedinica radi pouzdano. Plavom se bojom označuje temperaturno odstupanje izvan raspona tolerancije. Crvenom se bojom označava ozbiljan kvar poput kvara glavnog mjernog elementa. Pored toga, senzorom se TCC automatski pohranjuju svi podatci potrebni za dosljednu dokumentaciju preko sustava IO-Link: datum instalacije, sati rada, histogram temperature kao i zapisnici o porukama za događaje (sati rada i broj događaja) i status provjere kalibracije (radni sati, temperaturna vrijednost, vrijednost zanošenja, ograničenje i status).

Simulacijski način rada: zajamčena pouzdanost čak i prije instalacije
Vrijednost od koje se senzorom TCC pruža poruka može se odrediti softverom. U simulacijskom načinu rada procesna temperatura i referentna temperatura, između ostalog, može se slobodno odabrati kako bi se provjerilo i potvrdilo je li senzor ispravno integriran u upravljač. Ovom se simulacijom procesa upotpunjuje visoka razina pouzdanosti ponuđene senzorom TCC.