You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Novosti o proizvodima
  2. Senzori
  3. 4 u 1: mjeračem se protoka utvrđuje potrošnja četiriju industrijskih plinova

4 u 1: mjeračem se protoka utvrđuje potrošnja četiriju industrijskih plinova

  • Velikom se prilagodljivošću smanjuje raznovrsnost senzora i vođenje zaliha
  • Preciznim se izmjerenim podatcima omogućava učinkovito upravljanje energijom

Poboljšan rad zahvaljujući sustavu IO-Link

  • Zbog istodobnog prikazivanja različitih procesnih vrijednosti nestaje potreba za više instrumenata
  • Simulacijskim se načinom rada pojednostavljuje postavljanje i rukovanje

„Senzor sve u jednom” smanjuje troškove
Novim se mjeračem protoka serije SD opažaju četiri važna industrijska plina: argon, ugljikov dioksid, dušik i zrak. Zbog toga je idealan izbor za ambalažne strojeve i strojeve za punjenje boca u prehrambenoj industriji kao i u postupcima zavarivanja, rezanja i lemljenja u kojima se upotrebljavaju zaštitni plinovi. Pored trenutačnog protoka, senzorom se opažaju i temperatura, tlak i količina ukupnog volumnog protoka. Te se vrijednosti mogu očitati na zaslonu u boji i dostupne su kao digitalni podatci preko sustava IO-Link.

Rukovanje prilagođeno korisniku preko sustava IO-Link
Preko sustava IO-Link senzorom se nude različite korisne značajke kojima se pojednostavljuje rukovanje: U simulacijskom se načinu rada prilagođene postavke zaslona i sklopnih točki mogu provjeriti prije postavljanja i upotrebom načina rada bljeskanja korisnik može vizualno utvrditi točan položaj aktiviranog senzora.

Osigurava kvalitetu, smanjuje troškove
Zahvaljujući mjeraču protoka korisnik može nadzirati točnu potrošnju skupih industrijskih plinova. Veoma se male količine opažaju jednako pouzdano kao i veći protoci. Velikom se točnošću mjerenja omogućava kvaliteta proizvoda i postupka gdje god da je važno precizno doziranje plinova. Prekomjernom se potrošnjom nepotrebno povećavaju troškovi, no nedovoljnim napajanjem ugrožava se završna kvaliteta proizvoda.

Osnova za sveobuhvatni sustav upravljanja energijom u skladu s normom DIN EN ISO 50001
Normom DIN EN ISO 50001 u skladu s Direktivom o energetskoj učinkovitosti EU-a od poduzeća se zahtijeva evidencija kalibracije mjerne opreme radi jamčenja točnosti i ponovljivosti izmjerenih podataka. Kombiniranjem novog mjerača stlačenog zraka SD s redovitim kalibriranjima prema odredbama tijela DakkS omogućava se optimalna osnova za pouzdan sustav upravljanja energijom.

Velikom se prilagodljivošću smanjuje raznovrsnost senzora i vođenje zaliha
Integracijom karakteristika četiriju plina, velikom dinamikom mjerenja kao i nekolicinom mjernih parametara u samo jednom senzoru znatno se smanjuju troškovi opreme. Budući da je prikladan za širok raspon scenarija primjene, mjeračem se protoka SD smanjuje raznovrsnost senzora i vođenje zaliha. S obzirom na to da se senzorom opažaju i tlak, temperatura i količina ukupnog volumnog protoka sredstva, potrebno je manje dodatnih senzora uključujući ožičenje i ulazne kartice – time se smanjuju troškovi instalacije i održavanja.