1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. IO-Link
  4. Komplet za pokretanje, master IO-Linka, četiri utora s jezgrom IoT i sučeljem MQTT

Komplet za pokretanje, master IO-Linka, četiri utora s jezgrom IoT i sučeljem MQTT

Robusne komponente IO-Linka senzor temperature, napajanje pomoću utikača s međuzamjenjivim adapterom, protokol Ethernet i kabel senzora jamče korisniku prilagođeno brzo priključivanje automatizacijske tehnologije na svijet IT-a

  • Master IO-Link s četiri utora s jezgrom IoT i sučeljem MQTT
  • Početni paket za područja primjene u IoT-u za preuzimanje
  • Softver za postavljanje parametara IO-Linka za „LR DEVICE” na IFM memorijskom štapiću
  • Uključujući senzor temperature IO-Linka, napajanje pomoću utikača s međuzamjenjivim adapterom, protokol Ethernet i kabel senzora

Komplet za pokretanje mastera IO-Linka
Uz ovaj pribor za pokretanje možete odmah probati sučelje jezgre IoT-a mastera IO-Linka na svom radnom stolu. Priključite senzor temperature na master IO-Linka i pošaljite vrijednost senzora na različite okoline IoT-a putem protokola TCP/IP JSON ili MQTT. Tako možete lako priključiti robusne komponente iz automatizacijske tehnologije u svijet IT-a.

Početni paket za područja primjene u IoT-u za preuzimanje
U ovom kompletu za pokretanje IoT-a nalaze se praktični primjeri kako jednostavno očitati i obraditi vrijednosti temperature putem internetskog preglednika ili programa Excel, Postman ili NodeRed.

Prednosti i koristi za kupce

Sučelje jezgre IoT-a za svijet IT-a
Jezgra IoT-a omogućava pristup svim podatkovnim područjima mastera IO-Linka i senzora. Uspostavljeni pozivi HTTP-a i naredbe JSON omogućuju očitavanje ili pisanje informacija. Povezivanje na svijet IT-a odvija se putem sučelja s jezgrom IoT-a. Osim toga, ifm nudi i druge mastere IO-Linka s različitim sučeljima sabirnice na razini polja za automatizacijsku razinu.

Prikaz izmjerenih vrijednosti u internetskom pregledniku ili u Excelu
Najbrži i najjednostavniji poziv HTTP-a može se izvesti upotrebom internetskog preglednika ili Excela. Paket za pokretanje sadrži mali primjer načina prikazivanja vrijednosti temperature u svakom internetskom pregledniku. Možete zabilježiti vrijednosti temperature i u Excelu radi naknadne analize i optimizacije vaše instalacije.

Konfiguracija senzora putem uređaja LR DEVICE
Intuitivni softver pronalazi sve mastere IO-Linka u mreži i stvara pregled cijelog postrojenja. Osim toga, svi priključeni senzori označeni su pripadajućim parametrima. To znači da je s jedne središnje točke moguće postaviti parametre svih senzora u sustavu.

Jednostavno priključivanje senzora
Senzori i pokretači priključeni su pomoću standardnih priključnih kabela M12 bez zaštite. Može se spojiti do četiri senzora s IO-Linkom, a može ih se napajati jakošću do 3,6 A. Dužina kabela može biti do 20 m.

Sigurni digitalni podatci
Podatci senzora prenose se digitalno. Za razliku od analognih signala, otpornost kontakata i elektromagnetska interferencija ne mogu pogoršati signale.