1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Industrijska komunikacija
  4. Moduli s osvijetljenim gumbom na sučelju AS-i s fleksibilnim priključkom M12

Moduli s osvijetljenim gumbom na sučelju AS-i s fleksibilnim priključkom M12

Dva gumba i dvije vrste ulaza LED u inovativnom kućištu mogu se upotrijebiti i vrlo blizu postupka

  • Dva gumba i dva izlaza LED
  • Gumbi s točkom za osjetilno pritiskanje kao zaštita od slučajnog doticaja
  • Promjenjivi umetci u boji
  • Brza i jednostavna ugradnja
  • Modul se izravno opskrbljuje sa sučelja AS-i

Modul s osvijetljenim gumbom
Na osnovi novog inovativnog kućišta ifm nudi dva nova modula s osvijetljenim gumbom. Moduli imaju dva gumba i dvije vrste izlaza LED. Visoki stupanj zaštite znači da se moduli mogu rabiti i na terenu, tj. blizu odvijanja postupka. Nema velikih udaljenosti između senzora/pokretača i kontrolnog ormarića.

Rezultati na terenu
Tehnologija povezivanja putem M12 pruža veliku pouzdanost i fleksibilnost ugradnje. Oba se modula opskrbljuju isključivo putem sučelja AS-i; nije potreban dodatan izvor napona od 24 V. Moduli se jednostavno postavljaju na vodilicu DIN od 35 mm ili uporabom isporučenog postavnog prilagodnika.

Adresiranje
Moduli AS-i adresiraju se putem prednjeg utikača M12. Moduli se mogu priključiti na jedinicu za adresiranje uporabom standardnog priključnog kabela.

Dijagnostički LED
FAULT LED na modulu jamči lako lokaliziranje kvara, primjerice komunikacijske greške.