You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Novosti o proizvodima
  2. Senzori
  3. Cilindrični senzori s utorom u obliku slova C s robusnim pričvršćivanjem

Cilindrični senzori s utorom u obliku slova C s robusnim pričvršćivanjem

Senzor koji je jednostavan za ugradnju s dugotrajnom elektroničkom ćelijom GMR – ravna ugradnja

  • Senzor za jednostavno polaganje u utore u obliku slova C
  • Robusno pričvršćivanje na kraju kućišta radi snažne zaštite od opterećenja
  • Inačice priključnih i izlaza za prekapčanje za bilo koje područje primjene
  • Elektronička mjerna ćelija GMR za dug radni vijek senzora
  • Sada u ponudi i kao inačica s dvije žice za PLC-ove PNP i NPN

Ravna ugradnja u utor u obliku slova C
Cilindrični senzori mogu se rabiti s uobičajenim utorom u obliku slova C, kao što je onaj za SMC. Budući da je visok samo 5 mm, moguća je ravna ugradnja. Ovaj proizvođač cilindara, osobito, zahtijeva postavljanje u utore i, često, 2-žični priključak.

Dug radni vijek
Senzori funkcioniraju beskontaktno i gotovo se ne troše. Njihov je radni vijek duži od radnog vijeka uobičajenih kontakata s jezičkom. Uz ćeliju GMR (giant magneto resistive) senzor otkriva magnet na klipu kroz aluminijsku stijenku cilindra. Tako se izbjegavaju skupi popravci i prekidi rada.