You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Uporaba-slučajevi / više područja primjene
  3. Izvješće o probnoj primjeni u tvornici u Aachenu

Termalni mjerač protoka s IO-Linkom za strojne alate

Optimizacija potrošnje resursa sve više dobiva na važnosti. Poduzeće ifm razvija senzore namijenjene mjerenju i analizi potrošnih proizvoda. U proizvodnji demo tvornice u Aachenu obrađuju se razni metalni limovi različite debljine. Ovdje SD6100 otkriva količine zaštitnog plina tijekom laserskog rezanja.

LINERECORDER SENSOR 4.0: Softver za namještanje parametara IO-Link senzora

LINERECORDER SENSOR je softver za jasno strukturirano online i offline parametrisanje ifm-ovih senzora s IO-Linkom uporabom USB adaptera. On omogućava dosljedno namještanje parametara i prikaz svih senzora i pokretača sa IO-Link sučeljem. Neke standardne funkcije uključuju import IODD-ova i automatsku identifikaciju povezanih uređaja. Jasan prikaz prilagodljivih parametara omogućava jednostavno određivanje funkcija uređaja. Skupovi parametara mogu se pohraniti i prenositi. Mogu se također i arhivirati kao datoteke u formatu pdf za potrebe dokumentiranja. Obradne se vrijednosti slikovno prikazuju tijekom postavljanja. Time se pomaže korisniku optimizirati parametre prema odgovarajućoj primjeni i osigurava jednostavno upravljanje postrojenjem.