1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Softver
  4. Software programiranja
  5. Licenca programskog softvera za CODESYS

Licenca programskog softvera za CODESYS

  • Korisnički prilagođena konfiguracija glavnih i upravljanih uređaja sučelja AS-i
  • Može se rabiti na standardnim računalima sa sustavom Windows
  • Brzo i jednostavno stvaranje projekata sučelja AS-i
  • Programiranje i upravljanje primjenama PLC-a
  • Grafički prikaz procesnih i kontrolnih podataka putem mrežnog pretraživača