You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Softver za IIoT
  4. Softver za namještanje parametra
  5. Konfiguracija za moneo

Konfiguracija za moneo

  • Postavljanje parametara putem mastera za Ethernet
  • Pristup senzorima na razini polja bez komunikacije preko energetskih vodova (PLC)
  • Moguća je aktivacija licencije na mreži i izvan mreže
  • Skeniranje složene mreže IO-Linka s masterima i uređajima
  • Izvanmrežno postavljanje parametra postavljenog na temelju IODD-a

Konfiguracija za moneo