1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. IO-Link
  4. Procesni senzori sa IO-Linkom
  5. Uporaba u sredstvima za čišćenje, rashlađivačima i mazivima

Senzori razine - Uporaba u sredstvima za čišćenje, rashlađivačima i mazivima

  • Pouzdano otkrivanje razine u spremnicima i rezervoarima
  • Verzije s dva ili četiri izlaza za prekapčanje ili analognim izlazom
  • Za uporabu u vodi, uljima i rashlađivačima
  • Korisnički prilagođeno namještanje funkcije prekapčanja i sklopnih točki
  • Jasno vidljiv četveroznamenkasti prikaz pomoću žaruljica LED