You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. IO-Link
  4. Senzori sa IO-Linkom za kontrolu kretanja
  5. Prirasni enkoderi sa zaslonom

IO-Link - Prirasni enkoderi s prikazom

  • Može se konfigurirati kao enkoder, monitor za praćenje brzine ili brojač
  • Jasno vidljiv prikaz LED s izmjenom crvene / zelene boje
  • Korisnički prilagođena komunikacija i parametrizacija pomoću IO-Linka
  • Visoki stupanj otpornosti na udar i vibraciju zbog magnetskog osjetilnog načina
  • Slobodno programabilna razlučivost od 1... 9.999

IO-Link - Prirasni enkoderi s prikazom