You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. IO-Link
  4. Senzori sa IO-Linkom za kontrolu kretanja
  5. Inkrementalni enkoderi

IO-Link - Prirasni enkoderi

  • Utvrđeni slijed impulsa za pouzdano otkrivanje okretnih brzina
  • Za precizno utvrđivanje položaja i linearno mjerenje
  • Korisnički prilagođena komunikacija i parametrizacija pomoću IO-Linka
  • Visoki stupanj otpornosti na udar i vibraciju zbog magnetskog osjetilnog načina
  • Enkoder sa šupljom osovinom za izravno postavljanje na pokretače

IO-Link - Prirasni enkoderi