You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Industrijska komunikacija
  4. AS-Interface I/O moduli
  5. Moduli sa svijetlećim tasterom

Moduli I/O sučelja AS - Moduli osvijetljene pritisne tipke

  • Dva digitalna ulaza na pritisnim tipkama i dva izlaza na pokazivačima LED, slobodan odabir boje
  • Moguće spajanje do 62 modula osvijetljene pritisne tipke za mrežu sučelja AS-i
  • Kombinirano pokazivanje snage / komunikacijske pogreške
  • Nije potrebno dodatno napajanje
  • Brzo i jednostavno postavljanje

Moduli I/O sučelja AS - Moduli osvijetljene pritisne tipke