You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Industrijska komunikacija
  4. AS-Interface I/O moduli
  5. Terenski moduli ClassicLine koji se postavljaju pomoću vijaka

Moduli I/O sučelja AS - Terenski moduli ClassicLine koji se postavljaju pomoću vijaka

  • 2 puta 2 digitalna ulaza za status prekapčanja i 2 izlaza koja se napajaju iz sučelja AS-i
  • Za analogne ulaze, četiri analogna izlaza ili odabir 4 kanala Pt100
  • Moguće također i vanjsko napajanje senzora i pokretača
  • Visoka stopa zaštite za izravnu terensku instalaciju

Moduli I/O sučelja AS - Terenski moduli ClassicLine koji se postavljaju pomoću vijaka