1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Industrijska komunikacija
  4. Glavni uređaji sučelja AS

Glavni uređaji sučelja AS

  • Pojednostavljeno postavljanje sustava putem sustava za ožičenje AS-Interface
  • AS-Interface – idealna dopuna različitim sabirnicama polja ili industrijskoj mreži Ethernet
  • Grafička korisnička sučelja za jasnu konfiguraciju i dijagnostiku
  • Visoki radni učinak upravljačkih uređaja i ulaza