1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Senzori u procesima
  4. Senzori temperature
  5. Senzori s očitavanjem i prikazom temperature

Temperaturni senzori - Senzori s očitavanjem i prikazom temperature

  • Analogni izlaz ili izlaz za prekapčanje za praćenje
  • Korisnički prilagođena komunikacija pomoću IO-Linka
  • Široki raspon procjene temperature
  • Intuitivno i korisnički prilagođeno rukovanje
  • Lokalni prikaz trenutačnih vrijednosti temperature