1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Senzori u procesima
  4. Senzori temperature
  5. Temperaturni utikači

Temperaturni senzori - Temperaturni utikači

  • Malo lagano kućište sa spojevima M12
  • Smanjena složenost postavljanja i izvora pogreške
  • Promjenjiva procjena senzora temperature
  • Žaruljica LED za prikaz radnog statusa
  • Puna zalivena i čvrsta spojna tehnologija za visoku otpornost na vibraciju