1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Senzori u procesima
  4. Senzori razine
  5. Koncept modularnog predajnika

Senzori razine - Koncept modularnog predajnika

  • Verzije s dva ili četiri izlaza za prekapčanje ili analognim izlazom
  • Intuitivno i korisnički prilagođeno rukovanje
  • Jasno vidljiv zaslon LED
  • Duljine sondi do 160 cm
  • Prilagodba na različite visine spremnika pomoću skraćivanja sonde