1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Senzori u procesima
  4. Senzorji protoka / merači i brojači protoka
  5. Kompaktni senzori protoka u kućištu od nehrđajućeg čelika

Kompaktni senzori protoka u kućištu od nehrđajućeg čelika

  • Visoka ponovljivost
  • Jednostavan način postavki za brzo namještanje
  • Promjenjivi procesni priključak pomoću adaptera
  • Pouzdano praćenje tekućina i plinova
  • Elektronsko zaključavanje zadanih vrijednosti