1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Senzori u procesima
  4. Senzori tlaka / Senzori za vacuum
  5. Tlačne sklopke za nadzor filtra

Senzori tlaka / Senzori za vacuum - Tlačne sklopke za nadzor filtra

  • Procjena vanjskog napona ili strujnih vrijednosti
  • Kontinuirana usporedba zadanih / stvarnih vrijednosti izravno u senzoru
  • Automatska prilagodba sklopne točke
  • Jasno vidljiv zaslon LED
  • Učinkovito praćenje tlaka diferencijala