You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Senzori u procesima
  4. Senzori tlaka / Senzori za vacuum
  5. Kućište od punog metala sa zaslonom za procesnu

Senzori tlaka / Senzori za vacuum - kućište od punog metala sa zaslonom za procesnu tehnologiju

  • Visoki stupanj ukupne točnosti i kompenzacija elektroničke temperature
  • Programabilni analogni izlaz i izlaz za prekapčanje
  • Higijenski, izravno ugradivi dizajn
  • Aseptoflex Vario - G 1 procesni spoj sa četiri mogućnosti brtvljenja
  • Visoka otpornost na temperaturu

Senzori tlaka / Senzori za vacuum - kućište od punog metala sa zaslonom za procesnu tehnologiju