You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Industriska vizualizacija
  4. "Vision" senzori
  5. 1D/2D čitači koda

Vidni senzori - Čitači kôda 1D/2D

  • Očitavanja kôdova 1D i 2D neovisno o smjeru
  • Prepoznavanje više od 20 različitih vrsta kôdova
  • Integrirani sustav usporednika kôdova u senzoru
  • Prilagodljivo pomoću integriranog laserskog pokazivača
  • Segmentirana rasvjeta za primjene s problematičnim površinama

Vidni senzori - Čitači kôda 1D/2D