1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Senzori položaja
  4. Sistemi sa povratnim javljanjem za ventile i aktuatore ventila
  5. Pojačivači za prekapčanje radi pretvaranja signala senzora

Pojačivači za prekapčanje radi pretvaranja signala senzora

  • Integrirano napajanje širokog raspona za napajanje senzora
  • Dizajn osobito pogodan za uštedu prostora
  • Umetni vijčani terminali pojednostavljuju postavljanje
  • S kontrolom PNP-a ili NPN-a
  • Dizajn s jedan ili dva kanala