1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Senzori položaja
  4. Sistemi sa povratnim javljanjem za ventile i aktuatore ventila
  5. Pojačivači prekapčanja za senzore Namur

Pojačivači prekapčanja za senzore Namur

  • Dizajn s jedan ili dva kanala
  • Pouzdano praćenje kratkog spoja i kvara na žicama
  • Jednostavno programabilne izlazne funkcije
  • Izlazi releja ili poluvodiča
  • Brzo i jednostavno postavljanje