You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Senzori položaja
  4. Optoelektronski senzori
  5. Mali pravokutni O6

Fotoelektrični senzori - Mali pravokutni O6

  • Senzor difuzne refleksije s preciznim suzbijanjem pozadine
  • Intuitivno i korisnički prilagođeno rukovanje
  • Verzije senzora blokade jednosmjernog svjetla ili retro-reflektirajućeg senzora
  • Verzije s konektorom M8, spojnikom M12 ili spojnim kabelom od PUR-a

Fotoelektrični senzori - Mali pravokutni O6