You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Senzori položaja
  4. Magnetni senzori
  5. Senzori od punog metala

Magnetni senzori - Senzori od punog metala

  • Sigurna sklopna točka čak i u slučaju mehaničkih tolerancija
  • Veliki osjetilni rasponi čak i kroz nemagnetne metale
  • Sklopna točka koja se može reproducirati sa stabilnom temperaturom
  • Kućište od punog metala neškodljivo za hranu
  • Visoki stupanj otpornosti na udarac, udar i vibraciju

Magnetni senzori - Senzori od punog metala