You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Senzori položaja
  4. Kapacitivni senzori
  5. Uporaba u opasnim područjima

Kapacitivni senzori - Uporaba u opasnim područjima

  • Čvrsta metalna i plastična kućišta s testom na udar od 4 J
  • Jednostavno spajanje pomoću konektora ili terminala
  • Jasno vidljivo pokazivanje statusa prekapčanja
  • Izravno spajanje na upravljački sustav postrojenja ili na pojačivač prekapčanja
  • Visoka mehanička stabilnost

Kapacitivni senzori - Uporaba u opasnim područjima