1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Senzori položaja
  4. Induktivni senzori
  5. Senzori otporni na ispade

Induktivni sigurnosni senzori

  • Certifikat EN 60947-5-3 za elektromehaničku upravljačku opremu
  • Osigurava sigurnost rukovatelja i stroja
  • Nije potreban posebni pokretač za elektroničke senzore otporne na ispad
  • Spajanje senzora na sigurnosni PLC ili sigurni modul sučelja AS-i
  • Moguće serijsko spajanje senzora i kontakata