Inovacija i kvaliteta u industriji ambalaže

Dobro je pakiranje već pola obavljenog posla!

Moderni su senzori za strojeve za pakiranje brzi, pouzdani i precizni – od jednostavnog nadziranja položaja do optičke kontrole kvalitete.

Primjene: