You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States

Hidraulika čini teške poslove lakima

Hidraulički energetski sklop srce je hidrauličkog sustava i osigurava energiju za rad hidrauličkih cilindara: najvažnijih pogonskih elemenata u hidraulici. Upotrebljavaju se u mobilnim strojevima kao što su bageri, utovarivači na kotačima i dizalice, i poljoprivrednim i šumarskim strojevima. Upotrebljavaju se svugdje u industriji gdje treba pomicati teške dijelove stroja, npr. na hidrauličnim prešama, valjaonicama i strojevima za injekcijsko prešanje plastike.

Primjene: