You probably do not come from: Hong Kong.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. 起始頁
  3. 應用

應用於油測量的感應器

感應器
類型
測量範圍
截面
介質
溫度
壓力
等級
特性
SB
0.3...
200 l/min
G 3/4...
G 1
-10...100 °C 100 bar •油的特定特性
SBG
0.2...
200 l/min
1/2"...
1 1/2"
-10...100 °C 40 bar •集成溫度測量
SBT
0.3...
50 l/min
Rp 3/4 10...180 °C 25 bar •適應用於高温
SBU
0.3...
75 l/min
G 1/2 0...60 °C 200 bar •應用於内部鑽孔
SU
0.1...
200 l/min
G 3/4...
G 1 1/4
-10...80 °C 16 bar •集成溫度測量
SA
3...
300 cm/s
13...400 mm -20...100°C 100 bar •相對測量
•紅色/緑色顔色變換