1. Αρχική σελίδα
  2. Σελίδα εκκίνησης
  3. Εφαρμογή
  4. Υδατικά διαλύματα

Αισθητήρες για μέτρηση σε υδατικά διαλύματα

Αισθητήρας
τύπος
Εύρος μέτρησης Διατομή Μέσο
Θερμοκρασία
Αντοχή σε πιέσεις Χαρακτηριστικά
SM

0.005...
900 l/min
G 1/4...
G 2
-10...70 °C 16 bar • ελαχ. αγωγιμότητα > 20 µS/cm
SV

1...
100 l/min
1/2"...
3/4"
-10...90 °C 12 bar • ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας
• περιστρεφόμενος
πολύχρωμη οθόνη
SVxx50

0.5...
150 l/min
G 1/2...
G 1 1/4
-40...100 °C 12 bar • χωρίς οθόνη
SBG
0.2...
200 l/min
1/2"...
1 1/2"
-10...100 °C 40 bar • ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας
SBT
0.3...
50 l/min
Rp 3/4 10...180 °C 25 bar • για υψηλές θερμοκρασίες
SBU
0.3...
75 l/min
G 1/2 0...60 °C 200 bar • για εσωτερική διάτρηση
SA
3...
300 cm/s
13...400mm -20...100°C 100 bar • σχετική μέτρηση
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm -25...80 °C 300 bar • σχετική μέτρηση
SQ
1...
200 ml/min
G 1/8 0...60 °C 10 bar • για λειτουργίες δοσομέτρησης
• ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας