1. Αρχική σελίδα
  2. Σελίδα εκκίνησης

Θερμιδομετρικός μετρητής πεπιεσμένου αέρα στο υψηλότερο επίπεδο

Αισθητήρας "όλα σε ένα" για μείωση κόστους

Ο νέος θερμιδομετρικός μετρητής πεπιεσμένου αέρα είναι ένα πραγματικό πολυεργαλείο. Διαθέτει ενσωματωμένους: αισθητήρα θερμοκρασίας και αισθητήρα πίεσης, οι οποίοι επιτρέπουν στον χρήστη να διαβάζει τέσσερις ταυτόχρονα τιμές διεργασίας (ογκομετρική στιγμιαία ροή, πίεση, θερμοκρασία και παροχή = συνολικός μετρητής ποσότητας) και να βελτιστοποιεί έτσι την παραγωγή. Η ενσωμάτωση πολλών παραμέτρων μέτρησης σε έναν μόνο αισθητήρα δεν εξοικονομεί μόνο σημαντικό κόστος εξοπλισμού (αισθητήρας πίεσης, αισθητήρας θερμοκρασίας, καλωδίωση και κάρτες εισόδου) αλλά και κόστος εγκατάστασης και συντήρησης.


Τα πλεονεκτήματά σας

• Αξιοπιστία διεργασίας με ταυτόχρονη επιτήρηση πίεσης, θερμοκρασίας και στιγμιαίας ροής

• Εξοικονόμηση κόστους με επιτήρηση ενέργειας, διαρροών και προσανατολισμένη στη διαδικασία συντήρησης του φίλτρου συστήματος

• Εξοικονόμηση χρόνου εξαιτίας της μειωμένης καλωδίωσης και της μειωμένης πολυπλοκότητας συντήρησης και εγκατάστασης

Μέτρηση ροής

Επιτήρηση πεπιεσμένου αέρα με μία ματιά για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης

Η ενσωμάτωση του μετρητή πεπιεσμένου αέρα σειράς SD στη μονάδα συντήρησης σε υφιστάμενες ή νέες εγκαταστάσεις, παρέχει πρόσθετα πλεονεκτήματα. Τώρα οι τιμές διεργασίας του πεπιεσμένου αέρα σε βιομηχανική χρήση μπορούν να επιτηρούνται αποτελεσματικά σε κοινά δίκτυα πεπιεσμένου αέρα μέσω της ενσωματωμένης οθόνης TFT. Διατίθενται τέσσερις διαφορετικές γραφικές διατάξεις. Οι τιμές διεργασιών μπορούν επίσης να μεταδοθούν μέσω IO-Link.

Η ακριβής μέτρηση της ροής των SD επιτρέπει την επιτήρηση διαρροών και την εξοικονόμηση κόστους ενέργειας. Επιπλέον, η μεγάλη επαναληψιμότητα των συσκευών επιτρέπει την ακριβή κατανομή του κόστους του πεπιεσμένου αέρα στην αντίστοιχη γραμμή παραγωγής, καθώς και την βελτιστοποίηση του υπολογισμού του κόστους προϊόντος.

Μέτρηση πίεσης

Αποτελεσματική παρακολούθηση της πίεσης λειτουργίας

Χάρη στην ενσωματωμένη μέτρηση πίεσης, μπορεί πλέον να επιτηρηθεί με το βέλτιστο τρόπο, τόσο η πτώση πίεσης στα λερωμένα φίλτρα όσο και η γενική πίεση λειτουργίας του συστήματος πεπιεσμένου αέρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, διότι εάν π.χ. η εγκατάσταση περιλαμβάνει ενεργοποιητές που λειτουργούν στα 5 bar αντί για το ιδανικό των 6.3 bar, η ταχύτητα φορτίου ήδη μειώνεται κατά 25%, με αντίστοιχη μείωση της παραγωγικότητας. Από την άλλη πλευρά, η υπερβολικά αυξημένη πίεση λειτουργίας, δεν αυξάνει την απόδοση, αλλά παράγει αυξημένη κατανάλωση πεπιεσμένου αέρα και αυξημένες φθορές στην μονάδα.

Μέτρηση θερμοκρασίας

Ελαχιστοποίηση μεταβολών ποιότητας με τη μέτρηση της θερμοκρασίας

Χάρη στην ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας, είναι δυνατή η παρακολούθηση διαδικασιών που είναι επιρρεπείς στη θερμοκρασία (όπως π.χ. η ξήρανση) και η διασφάλιση ποιότητας παραγωγής. Κατά συνέπεια, ο μετρητής πεπιεσμένου αέρα σειράς SD αυξάνει την αξιοπιστία των διεργασιών.

Η βάση για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας
κατά DIN EN ISO 50001


Ακολουθώντας την οδηγία της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση DIN EN ISO 50001, όλα τα κράτη-μέλη έχουν δεσμευτεί να επιτύχουν εξοικονόμηση ενέργειας.
Η απαίτηση για τη μείωση των ενεργειακών φόρων είναι η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της ενέργειας. Το πρότυπο απαιτεί εγγραφές σχετικά με τη βαθμονόμηση του εξοπλισμού μέτρησης για να διασφαλίζεται η ορθότητα και η επαναληψιμότητα των μετρούμενων δεδομένων.
Ο συνδυασμός των νέων μετρητών πεπιεσμένου αέρα σειράς SD με τακτικές βαθμονομήσεις DAkkS, παρέχει τη βέλτιστη βάση για ένα αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης ενέργειας.

Πιστοποιητικά βαθμονόμησης

ISO βαθμονόμηση SD (κωδικός παραγγελίας ZC0020)

  • Δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή
  • Γλώσσες: Γερμανικά / Αγγλικά
  • Ισχύει για τους συγκεκριμένους κωδικούς και πρέπει να ζητείται κατά την παραγγελία του αισθητήρα. Μεταγενέστερες παραγγελίες είναι δυνατές μόνο με την επιστροφή της συσκευής.

DAkkS βαθμονόμηση αισθητήρων ροής σε 6 σημεία (κωδικός παραγγελίας ZC0075)

  • Δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του DAkkS (Γερμανικού οργανισμού διαπίστευσης)
  • Γλώσσες: Γερμανικά / Αγγλικά
  • Βαθμονόμηση σε 6 τιμές ροής (εξαρτώνται από την ονομαστική διάμετρο0
  • Ισχύει για τους συγκεκριμένους κωδικούς και πρέπει να ζητείται κατά την παραγγελία του αισθητήρα. Μεταγενέστερες παραγγελίες είναι δυνατές μόνο με την επιστροφή της συσκευής.

Λογισμικό LR DEVICE για εύκολη διαμόρφωση

Το λογισμικό LR DEVICE διασφαλίζει την εύκολη και γρήγορη παραμετροποίηση, με τη βοήθεια κύριων μονάδων IO-Link. Παρέχει μια ευκολόχρηστη δομημένη διασύνδεση για την παραμετροποίηση σε απευθείας σύνδεση ή εκτός σύνδεσης του νέου θερμιδομετρικού μετρητή πεπιεσμένου αέρα. Οι τρέχουσες παράμετροι μπορούν να μεταφερθούν και σε άλλες συσκευές. Έτσι μειώνεται ο χρόνος που απαιτείται για την εγκατάσταση.

Αισθητήρες ροής - Πακέτα εκκίνησης

Διαθέσιμα με ελεύθερη λήψη:

- Παραδείγματα προγραμμάτων και μπλοκ (Step7, TIA, RS Logix) - Δεδομένα ανάγνωσης και εγγραφής διεργασιών - Σύνδεση σε PROFINET, Ethernet και EtherCAT - Αρχεία περιγραφής συσκευής για PLC (GSDML, ESI, EDS) - Οδηγίες λειτουργίας