1. Αρχική σελίδα
  2. Αισθητήρες για βαλβίδες
  3. Στόχοι κατάδειξης

Έκκεντρα ενεργοποίησης (puck) για διπλούς αισθητήρες 

Τα έκκεντρα ενεργοποίησης για διπλούς αισθητήρες - που ονομάζονται και puck, τοποθετούνται κατευθείαν πάνω στον άξονα του μηχανισμού στρέψης. Ο άξονας πρέπει να αντιστοιχεί στο πρότυπο VDI/VDE 3845. Ένα στρογγυλό έκκεντρο με δύο βίδες σε γωνία 90° σε διαφορετικό ύψος αποσβένει το διπλό αισθητήρα IND ή τη μονάδα σύνδεσης Tx.