1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. 200°C σε λιγότερο από 2 s: Ταχύτατος, υγιεινού τύπου μεταδότης θερμοκρασίας

200°C σε λιγότερο από 2 s: Ταχύτατος, υγιεινού τύπου μεταδότης θερμοκρασίας

Μικρού μεγέθους με εξαιρετικό χρόνο απόκρισης και μεγάλο εύρος μέτρησης

  • Εύρος μέτρησης -50...200 °C, διαβαθμιζόμενο μέσω IO-Link 1.1
  • Ταχύτατος χρόνος απόκρισης: T05 / T09 = < 0.5 s / < 2 s
  • LED για ένδειξη της κατάστασης λειτουργίας
  • Διαφορετικές παραλλαγές συνδέσεων υγιεινού τύπου
  • Διαφορετικά μήκη εμβάπτισης, από 25...150 mm

Αναλογική έξοδος και IO-Link
Ο μεταδότης θερμοκρασίας έχει αναλογική έξοδο 4...20 mA. Η παραμετροποίηση γίνεται μέσω του ενσωματωμένου IO-Link.

Γρήγορος και ακριβής
Το Pt1000 στοιχείο μέτρησης κλάσης A επιτυγχάνει υψηλή ακρίβεια, λόγω της εργοστασιακής βαθμονόμησης.
Εκτός από το μεγάλο εύρος μέτρησης, η καινοτομία έγκειται και στον εξαιρετικό χρόνο απόκρισης. Για το λόγο αυτό ο μεταδότης είναι κατάλληλος για όλες τις γρήγορες, υψηλής ακριβείας διεργασίες σε περιβάλλον υγιεινού τύπου.

Διαφάνεια και ευελιξία
Το ενσωματωμένο LED καταδεικνύει ξεκάθαρα την ετοιμότητα λειτουργίας. Το μικρό μέγεθος, οι ενσωματωμένες συνδέσεις διεργασίας και τα διαφορετικά μήκη διευκολύνουν την εύκολη και ευέλικτη εγκατάσταση.