1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Υδροστατική μέτρηση στάθμης πλήρωσης για διάφορες εφαρμογές

Υδροστατική μέτρηση στάθμης πλήρωσης για διάφορες εφαρμογές

Αισθητήρας εμβάπτισης V4A με διάφορα υλικά καλωδίων και μήκη

  • Καλώδια PUR ή FEP για υψηλή αντοχή στα μέσα
  • Έκδοση με έγκριση ATEX για τη ομάδα I κατ. M1 και ομάδα II κατ. 1G και 1D
  • Καλή συνολική ακρίβεια και μακροπρόθεσμη σταθερότητα
  • Αντιστάθμιση πίεσης μέσω εσωτερικά αεριζόμενου καλωδίου

Τομείς εφαρμογής
Οι αισθητήρες εμβάπτισης της σειράς PS χρησιμεύουν στη μέτρηση της στάθμης πλήρωσης σε περιέκτες, δεξαμενές, πηγάδια, ρέοντα ύδατα, γεωτρήσεις και συστήματα αποχέτευσης. Η ακρίβεια 0,5 % και η μακροπρόθεσμη σταθερότητα 0,2 % ανά έτος συμβάλλουν στην ασφαλή λειτουργία του αισθητήρα.

Αντοχή, αξιοπιστία και ευελιξία
Όλοι οι αισθητήρες εμβάπτισης διαθέτουν ένα ανθεκτικό περίβλημα V4A. Για τυπικές εφαρμογές συνιστάται το οικονομικό καλώδιο PUR. Για εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή αντοχή στα μέσα (π.χ. υγρή κοπριά, λάδια ή καύσιμα) διατίθεται το καλώδιο FEP.

Οι αισθητήρες εμβάπτισης ATEX της σειράς PS3xxA χρησιμεύουν στη μέτρηση στάθμης πλήρωσης σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης. Οι αισθητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις ζώνες 0, 1, 2 ή στις ζώνες 20, 21, 22 καθώς και σε ορυχεία. Η έγκριση GL επιτρέπει τη χρήση σε θαλάσσιες εφαρμογές.