1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Συνδυασμένος αισθητήρας υγρασίας και θερμοκρασίας

Συνδυασμένος αισθητήρας υγρασίας και θερμοκρασίας

Μέτρηση υγρασίας σε αέρα και λάδι

  • Συνεχής επιτήρηση κατάστασης λαδιών και αέρα
  • Δύο αναλογικές έξοδοι (4...20 mA) για σχετική υγρασία και θερμοκρασία
  • Μεγάλο εύρος τάσης εισόδου 9...33 V DC
  • Θερμοκρασία μέσου -20...100 °C
  • Σύνδεση διεργασίας G 3/4" για απευθείας τοποθέτηση

Εφαρμογή
Το νερό είναι γενικά ανεπιθύμητο στα υδραυλικά υγρά και στα λιπαντικά. Υψηλές συγκεντρώσεις νερού μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τη λειτουργία ή να προκαλέσουν ζημιές.

Αρχή μέτρησης
Ο αισθητήρας μετρά τη σχετική υγρασία στο λάδι και στον αέρα με ένα χωρητικό στοιχείο μέτρησης στην περιοχή 0...100 %. Σε τιμή 0 % το μέσο δεν περιέχει καθόλου νερό. Σε τιμή 100 % το μέσο είναι πλήρως κορεσμένο. Το επιπλέον νερό δεν διαλύεται πλέον και υπάρχει ως ελεύθερο νερό. Εκτός από τη σχετική υγρασία, ο αισθητήρας διαθέτει και αναλογικό σήμα με τη θερμοκρασία του μέσου.