1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Συμπαγής ηλεκτρομηχανικός αισθητήρας ροής Inline με ασφάλεια αντεπιστροφής

Συμπαγής ηλεκτρομηχανικός αισθητήρας ροής Inline με ασφάλεια αντεπιστροφής

Νέος αισθητήρας ροής τώρα για μικρές ποσότητες

  • Περιοχή μέτρησης 0,2...4 l/min
  • Συμπαγής κατασκευή
  • Εξαιρετικά γρήγορος χρόνος απόκρισης ≤ 10 ms
  • Δεν απαιτούνται διαδρομές εισροής / εκροής
  • Λειτουργία ανεξάρτητη από διακυμάνσεις πίεσης και θερμοκρασίας

Ηλεκτρομηχανικός αισθητήρας ροής
Ο νέος αισθητήρας ροής του τύπου SBY λειτουργεί με την αρχή του βασιζόμενου σε ελατήριο εμβόλου. Το έμβολο που βρίσκεται στην έδρα βαλβίδας του περιβλήματος ανυψώνεται από τη ροή του μέσου αντίθετα από τη δύναμη ελατηρίου.
Η ερώτηση της θέσης εμβόλου πραγματοποιείται στη δυαδική εξαγωγή σήματος μέσω επαγωγικού αισθητήρα. Η δύναμη ελατηρίου έχει ως αποτέλεσμα την επαναφορά του εμβόλου στην αρχική θέση όταν μειώνεται η ροή. Έτσι εξασφαλίζεται η τοποθέτηση του αισθητήρα ροής ανεξαρτήτως θέσης και εμποδίζεται η ανάστροφη ροή.
Μέσω μιας ρυθμιστικής βίδας μπορούν να ρυθμιστούν και να σταθεροποιηθούν εύκολα τα σημεία μεταγωγής. Η στιβαρή μηχανική έκδοση επιτρέπει τη χρήση σε σκληρό περιβάλλον. Οι συσκευές δεν χρειάζονται συντήρηση.