1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Νέοι ηλεκτρομηχανικοί αισθητήρες ροής Inline με οθόνη

Νέοι ηλεκτρομηχανικοί αισθητήρες ροής Inline με οθόνη

Ο έξυπνος: Αισθητήρας ροής αιωρούμενων σωματιδίων

  • Με ενσωματωμένες καμπύλες μέσων για νερό και λάδια
  • Με ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας
  • Δεν απαιτούνται διαδρομές εισροής/εκροής
  • Δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ κόκκινου/πράσινου χρώματος για τιμές διεργασίας
  • Εξαιρετικά γρήγορος χρόνος απόκρισης < 10 ms

Ηλεκτρομηχανικός αισθητήρας ροής
Ο αισθητήρας ροής λειτουργεί με την αρχή του βασιζόμενου σε ελατήριο εμβόλου: Το έμβολο που βρίσκεται στην έδρα βαλβίδας ενός περιβλήματος ανυψώνεται από τη ροή του μέσου αντίθετα από τη δύναμη ελατηρίου.
Η ερώτηση της θέσης εμβόλου πραγματοποιείται μέσω ενός αισθητήρα μαγνητικού πεδίου και μεταδίδεται ως αναλογικό σήμα. Η δύναμη ελατηρίου έχει ως αποτέλεσμα την επαναφορά του εμβόλου στην αρχική θέση όταν μειώνεται η ροή. Έτσι εξασφαλίζεται η τοποθέτηση του αισθητήρα ροής ανεξαρτήτως θέσης και εμποδίζεται η ανάστροφη ροή.
Η κεφαλή του αισθητήρα μπορεί να περιστραφεί κατά 360° και συνεπώς μπορεί να διαβαστεί τέλεια σε οποιαδήποτε θέση.