1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Θερμιδομετρικός μετρητής ροής για υγρά και αέρια

Θερμιδομετρικός μετρητής ροής για υγρά και αέρια

Νέο σημείο αναφοράς στη θερμική μέτρηση ροής!

  • Με ενσωματωμένες καμπύλες μέσων για νερό, λάδια, γλυκόλη και αέρα
  • Γρήγορος χρόνος απόκρισης και ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας
  • Δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ κόκκινου/πράσινου χρώματος για τιμές διεργασίας
  • Δυνατότητα ρύθμισης εσωτερικής διαμέτρου σωλήνα 15...400 mm
  • Βέλτιστη ευθυγράμμιση μέσω δυνατότητας περιστροφής της σύνδεσης διεργασίας

Διαδικασία μέτρησης
Ο αισθητήρας ροής του τύπου SA λειτουργεί με βάση τη θερμιδομετρική αρχή μέτρησης. Στη μύτη μέτρησης υπάρχουν δύο στοιχεία μέτρησης και μία πηγή θερμότητας. Αξιοποιείται η φυσική ιδιότητα, ότι ένα διερχόμενο ρευστό μέσο απορροφά και μεταφέρει θερμική ενέργεια. Η αλλαγή θερμοκρασίας που προκαλείται αποτελεί μέτρο για την ποσότητα της ροής.

Λειτουργία συσκευής
Ο νέος αισθητήρας τύπου SA σχεδιάστηκε για την ανίχνευση και μέτρηση της ροής και θερμοκρασίας ακόμα και σε μεγάλες εσωτερικές διαμέτρους σωλήνων έως 400 mm. Συνεπώς προσφέρει διάφορες δυνατότητες χρήσεις. Έξοδοι μεταγωγής, αναλογικά σήματα και IO-Link προσφέρουν πολύπλευρες δυνατότητες για την περαιτέρω επεξεργασία των σημάτων. Έτσι ο χρήστης είναι ήδη τέλεια εξοπλισμένος για την 4η βιομηχανική επανάσταση.


Ενημερωμένο δελτίο