1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Αισθητήρες ροής Vortex Inline με άνετη οθόνη

Αισθητήρες ροής Vortex Inline με άνετη οθόνη

Η εναλλακτική: Αισθητήρας Vortex αντί για πτερωτή

  • Ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας
  • Ηλεκτρικά περιστρεφόμενη οθόνη πολλαπλών χρωμάτων
  • Προαιρετικά με περιστρεφόμενες συνδέσεις διεργασίας G και R
  • Δυνατότητα ρύθμισης εναλλαγής μεταξύ κόκκινου/πράσινου χρώματος για τιμές διεργασίας
  • Για χρήση σε ύδατα με και χωρίς αγωγιμότητα (απιονισμένο νερό)

Στροβιλισμοί ως μέτρο για τη ροή
Σε ένα σώμα συσσώρευσης που βρίσκεται στον σωλήνα μέτρησης, το ρέον μέσο παράγει ανάλογα με την ταχύτητά του στροβιλισμούς εναλλάξ στις δύο πλευρές, οι οποίες καταγράφονται από έναν πιεζοκεραμικό αισθητήρα. Σε γνωστή διατομή, η ποσότητα ροής μπορεί να υπολογιστεί με βάση τον αριθμό των στροβιλισμών.
Αυτή η διαδικασία μέτρησης ροής γνωστή ως αρχή Vortex είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητη από τις διακυμάνσεις πίεσης και θερμοκρασίας του μέσου. Επιτρέπει χάρη στην απλή κατασκευή τη σχεδίαση οικονομικών αισθητήρων για τη μέτρηση ροής.
Η ένδειξη της τρέχουσας ροής και θερμοκρασίας πραγματοποιείται ως τυποποιημένο ηλεκτρικό σήμα (4...20 mA), ως σήμα συχνοτήτων, μέσω εξόδου μεταγωγής ή μέσω IO-Link.