1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Μεταδότης στάθμης με αναλογική έξοδο και IO-Link

Μεταδότης στάθμης με αναλογική έξοδο και IO-Link

  • Ράβδοι μέτρησης μήκους 10...200 cm
  • Η ράβδος μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό μήκος, αν χρειαστεί.
  • Μικρό μέγεθος για περιορισμένο χώρο.

Βελτιωμένη απόδοση χάρη στο IO-Link

  • Αναλογική έξοδος, έως 4 έξοδοι μεταγωγής και μετάδοση τιμής διεργασίας μέσω IO-Link
  • Φιλική στο χρήστη παραμετροποίηση μέσω IO-Link, με χρήση Η/Υ ή κύριας μονάδας IO-Link

Στιβαρός και αξιόπιστος
Ο μεταδότης στάθμης αντέχει με αξιοπιστία σε σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες ή σε καθαρισμό με υψηλή πίεση. Το μικρό μέγεθός του επιτρέπει την τοποθέτησή του εκεί που ο χώρος είναι περιορισμένος. Η ψηφιακή επικοινωνία IO-Link αποτρέπει τις διαταραχές στην μετάδοση των μετρούμενων μεγεθών.

Επιτυχημένος χάρη στον αρθρωτό σχεδιασμό
Οι ράβδοι μπορούν να γίνουν πιο κοντές ή να αντικατασταθούν εύκολα και απλά, με αποτέλεσμα την μείωση του απαιτούμενου στοκ.

Φιλική στο χρήστη παραμετροποίηση
Η ρύθμιση του αισθητήρα εκτός σύνδεσης, από τον χρήστη, είναι δυνατή μέσω του λογισμικού σε Η/Υ LR Device - IO Link Sensor. Το αρχείο δεδομένων παραμετροποίησης μπορεί να αντιγραφεί σε άλλους αισθητήρες, πχ για εγκατάσταση σε ίδια εφαρμογή.

Παρελκόμενα