1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Το νέο PMD profiler: ανίχνευση περιγράμματος με μεγάλη ακρίβεια, για έλεγχο ποιότητας γραμμής

Το νέο PMD profiler: ανίχνευση περιγράμματος με μεγάλη ακρίβεια, για έλεγχο ποιότητας γραμμής

  • Έλεγχος ποιότητας γραμμής, για τη σωστή συναρμολόγηση εξαρτημάτων
  • Γρήγορη προετοιμασία για λειτουργία, χωρίς λογισμικό
  • Μέτρηση ανεξάρτητα της απόστασης για υψηλή ανοχή στην θέση του αντικειμένου
  • Ανεπηρέαστο από εξωτερικό φως - δεν απαιτείται κάλυμμα ή εξωτερική μονάδα φωτισμού

Βελτιωμένη απόδοση χάρις το IO-Link

  • Προαιρετικά απεικόνιση του περιγράμματος μέσω λογισμικού, για απλοποιημένη ανάλυση αστοχίας

Σάρωση αντικειμένου μεγάλης ακριβείας, για έλεγχο ποιότητας
Στις εφαρμογές συναρμολόγησης και διαχείρισης, το profiler δεν επιβεβαιώνει μόνο την παρουσία ενός αντικειμένου, αλλά ελέγχει και αν το συγκεκριμένο εξάρτημα έχει χρησιμοποιηθεί και τοποθετηθεί σωστά. Το μόνο που απαιτείται για να συγκρίνετε το περίγραμμα του αντικειμένου με το περίγραμμα αναφοράς που είναι αποθηκευμένο στον profiler, είναι το πάτημα ενός μπουτόν. Ο φωτοηλεκτρονικός γραμμικός ανιχνευτής ανιχνεύει αξιόπιστα μικρές διαφορές μεταξύ σχεδόν πανομοιότυπων εξαρτημάτων. Καθώς η ανίχνευση δεν εξαρτάται από την απόσταση, ο PMD profiler δεν απαιτεί πολύπλοκη τοποθέτηση, όπως συμβαίνει στους συνήθεις 1D αισθητήρες. Επειδή δεν επηρεάζεται από το εξωτερικό φως, δεν απαιτείται κάλυμμα ή εξωτερική μονάδα φωτισμού, όπως συμβαίνει με τα συνήθη συστήματα κάμερας που έχουν αυτό το υψηλό επίπεδο ακριβείας. Διαθέτει έγχρωμη οθόνη και έξυπνη παραμετροποίηση με μόλις 3 μπουτόν και είναι έτοιμος για χρήση σε μερικά λεπτά, χωρίς να απαιτείται λογισμικό. Είναι δυνατόν είτε να μεταδώσει πληροφορίες σχετικά με την ταχύτητα απόρριψης, είτε τα προφίλ ανιχνευθέντων αντικειμένων, μέσω IO-Link.

Περιοχή ενδιαφέροντος: πολύ υψηλός βαθμός ακριβείας
Για να γίνει ακόμα πιο αξιόπιστος ο προσδιορισμός των διαφορών μεταξύ σχεδόν πανομοιότυπων αντικειμένων, η αξιολόγηση του προφίλ μπορεί να περιοριστεί σε περιοχή του αντικειμένου με δύο σημάνσεις, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "περιοχή ενδιαφέροντος". Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σταθερή λειτουργία, για να επιβεβαιωθεί αν το αντικείμενο είναι τοποθετημένο ακριβώς. Σε κυμαινόμενη λειτουργία, η σύγκριση του περιγράμματος είναι μεταβαλλόμενη κατά μήκος της γραμμής λέιζερ. Δεν είναι απαραίτητη η τοποθέτηση των υπό εξέταση εξαρτημάτων με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

Διασφάλιση ποιότητας: ορισμός των ανοχών
Η ομοιότητα μεταξύ του αντικειμένου αναφοράς και του υπό εξέταση, παρέχεται με τιμή μεταξύ 0 και 100%. Η λειτουργία οριοθέτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει την τιμή από την οποία το αντικείμενο αναφοράς δεν είναι πλέον αποδεκτό. Ως εκ τούτου, μια χαμηλή τιμή ανοχής θα εγγυάται την ποιότητα των εξαρτημάτων συναρμολόγησης που απαιτούν μεγάλη ακρίβεια.